Sürdürülebilirlik Politikası

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 • Çalışanlarımızda aradığımız özellikler; pozisyonun gerektirdiği eğitim, tecrübe ve yetkinlikler ile beraber kurum kültürümüz ve değerlerimizle uyumlu kişilik özelliklerine sahip olmalarıdır.
 • Dürüst, şeffaf, adil, saygın ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasını sağlayacak politikalar oluşturmak ve yaymak.
 • Dinamik ve profesyonel insan kaynağımızı, kurum kültür ve hedeflerine uygun olan adaylar arasından seçmek ve geliştirmek.
 • İnsana yatırım yapan ve değer veren bir işletme olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli izlenen ve iyileştirilen sistemler kurmak ve yönetmek.
 • İşletmemizin hedeflerine ve personelimizin kişisel gelişimine hizmet edecek eğitimler düzenlemek ve etkinliğini ölçmek.

 

ÇALIŞAN VE İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

İşletmemizde, birbirimizin haklarına ve farklı görüşlerine saygı göstererek, cinsiyet, dil, din, etnik köken veya yaş farkı gözetmeksizin bir arada olduğumuzun bilincindeyiz. Tüm çalışanlarımıza, cinsel tercihleri, yaşları, cinsiyetleri, kökenleri, inançları veya herhangi bir engellilik durumu gözetmeksizin adil davranmayı temel sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. Bu çerçevede birlikte öğreniyor, büyüyor ve kişisel ve profesyonel gelişim fırsatları sunuyoruz.

 

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI

İşletme olarak çocukların güvenliğini ve mutluluğunu en üst düzeyde tutmayı taahhüt ediyoruz.

Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel ve ticari sömürüye karşı koruyup gözetmek öncelikli sorumluluğumuzdur.

 

ÇEVRE KORUMA POLİTİKASI

Kurulduğumuz 1985 yılından bu yana çevreyi ve doğal kaynakları koruma konusunda gösterdiğimiz özenli çalışmalarla "Sıfır Atık" belgesini almaya hak kazandık.

İşletme olarak çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltmayı hedefleriz.

 

YÖRESEL FARKINDALIK POLİTİKASI

İşletme olarak bulunduğumuz coğrafyayı ve yerel toplumu iyi tanır, tarihi değerler ve geleneklerine saygı gösterir, ekonomik, sosyal , kültürel gelişimine katkılar sunmak için çalışırız.

 

KADIN HAKLARI VE EŞİTLİK POLİTİKASI

Grubumuz cinsiyet eşitliğini desteklemektedir.

Bunun için;

 • Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
 • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekleriz.
 • Cinsiyet ayrımı yapmadan eşit işe eşit ücret politikası ile hareket ederiz.
 • Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
 • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
 • Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
 • İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortam ve uygulamalarını oluştururuz.
 • Kadınların şirket yönetiminde olmalarına destek oluruz.

 

KURUMSAL İLETİŞİM POLİTİKASI

İşletmemizde çalışma hayatını ve sunduğumuz hizmeti her geçen gün daha iyiye götürmeyi, sürekliliğini sağlamayı, bunu yaparken ekonomiye artı değerler sunmayı, rekabette ilham alınan, tüm paydaşları ile etkin şekilde iletişimde olan bir marka olarak tanınmayı hedefleriz.

 

DİJİTALLEŞME POLİTİKASI

Sektörümüzün en önemli avantajlarından biri olarak, sosyal iletişim yeteneğimizi korurken dijitalleşme konusunda istikrarlı bir şekilde ilerlemeyi hedefliyoruz. Dijital dönüşümün, altyapımızın hızını artırarak, verimliliği artırarak, güvenliği sağlayarak, veri ve analiz kabiliyetlerini güçlendirerek, kurumsal büyümemize ve iş kültürümüze önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Ayrıca, iş sürekliliğimizi sağlamlaştırarak, çağa ayak uydurarak, hizmet kalitemizi iyileştirerek müşterilere daha iyi hizmet sunma amacını benimsemekteyiz.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Bilgi varlığını korumak amacıyla, "Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" içinde bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik etkilerini değerlendiren bir çerçeve oluşturuyoruz. Risk kabul kriterlerini belirleyerek ve riskleri tespit ederek kontrolleri geliştirip uyguluyoruz.

 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANKETİ

Değerli Misafirimiz, Otelimizin sürdürülebilirlik çabalarını geliştirmek ve sizin için daha sürdürülebilir bir deneyim sunabilmek amacıyla bu anketi hazırladık. Lütfen aşağıdaki soruları dikkatlice yanıtlayın. Geri bildiriminiz, otelimizin çevresel ve toplumsal etkilerini azaltmamıza yardımcı olacaktır.

1. OTELİMİZE GELMEDEN ÖNCE

a. Otelimizin sürdürülebilirlik politikaları ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi misiniz?
b. Otelimize ulaşımınızı nasıl gerçekleştirdiniz ve tercih ettiğiniz ulaşım yöntemi nedir?

2.KONAKLAMA DENEYİMİ

a. Odanızda su ve enerji tasarrufu sağlamak için otelimizin politikalarını takip ettiniz mi?
b. Oteldeki yiyecek ve içecek hizmetlerinden yararlandınız mı?
c. Otel odanızda enerji ve su tasarrufu sağlamak amacıyla geliştirilen uygulamaları kullanıyor musunuz?
d. Havlularınızı kaç kez değiştirdiniz?

3.ATIK YÖNETİMİ

a. Odanızda atık ayrıştırma ve geri dönüşüm için uygun kutular bulundu mu?
b. Kullanılmış pil, kağıt, plastik vb. atıkları ayrıştırmak için otelimizin sağladığı olanakları kullandınız mı?

4.OTELİMİZİN ÇEVRESEL KATKISI

a. Otelimizin çevresel uygulamaları ve çevre dostu sertifikaları hakkında bilgi sahibi misiniz?

5. GENEL DENEYİMİNİZ

a. Otelimizin sürdürülebilirlik çabaları sizin için konaklama tercihinizi etkiledi mi?

tr_TRTürkçe